Λουτρικόν κατάστημα Αιδηψού. Λουτρικόν κατάστημα Υπάτης. Κατάστημα λουτρών λάσπης Αιδηψού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1937
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Αυγ. 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 12, τεύχ. 135 , σ. 711-718
Ελληνική τεχνική κίνησις
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο