Αλέξανδρος Ζαχαρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Αυγ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 14, τεύχ. 159 , σ. 722-728
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο