Θεολόγος Δ. Γενίδουνιας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσάτσος Αλέξανδρος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 14, τεύχ. 163 , σ. 903-906
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο