Ιωάννης Π. Αργυρόπουλος νεκρολογία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χαριτάκης Θ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Φεβρουαρίου 1939 ; ετ. Η', τ. 15, τεύχ. 171 , σ. 90-91
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο