Αναστάσιος Κωνσταντίνου Ζαχαριάδης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Απριλίου 1939 ; ετ. Η', τ. 15, τεύχ. 175 , σ. 291
Νεκρολογία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο