Αριστοτέλης Ζάχος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοντοστάνος Γεώργιος Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Μαµιου 1939 ; έτ. Η', τ. 15, τεύχ. 178 , σ. 419-421
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο