Μίγματα εδάφους - αδρανών υλικών δι' οδούς ελαφράς κυκλοφορίας (σταθεροποίησις εδάφους προς κατασκευήν οδών και συντήρησιν αυτών)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Huang Eugene
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1962
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Ιούν. 1962 ; τεύχ. 214 , σ. 37-44
Η τεχνική ανά την υφήλιον
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο