Επίδρασις των λεπτών κόκκων των αδρανών σκυροδέματος επί της επιφανειακής εμφανίσεως οργανισμός διά την βιομηχανικήν έρευναν T.N.O., Ινστιτούτον ΤΝΟ διά δομικά υλικά και κατασκευάς (I.B.B.C.)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1963
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Οκτ. 1963 ; τεύχ. 231 , σ. 22-29
Η τεχνική ανά την υφήλιον
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο