Εισαγωγή εις τας αρχάς και την τεχνικήν της ταχυρρύθμου εκπαιδεύσεως ενηλίκων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάμφονας Ι. Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1963
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Νοέμβρ. 1963 ; τεύχ. 232 , σ. 27-28
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο