Η αμερικανική "πειραματική οδός AASHO"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μάνος Γρηγόριος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1964
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Ιούν. 1964 ; τεύχ. 239 , σ. 59-68
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο