Δημήτριος Α. Μπάτσας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 - 15 Δεκεμβρίου 1939 ; έτ. Η', τ. 16. τεύχ. 191 - 192 , σ. 685 - 686
Νεκρολογία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο