Ελικοειδή ελατήρια ισχυρώς τανυόμενα εν τη σιδηροδρομική επιδομή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κορωναίος Αιμίλιος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1964
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Νοέμβρ. 1964 ; έτ. Ε', τ. 41, τεύχ. 6 , σ. 27-30
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο