Στατιστική των ηλεκτρικών τροχιοδρόμων εν Γερμανία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνησι , 1900
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιού. - Αύγ. 1900 ; έτ. 2ον, αρ. 4 , σ. 70
Ποικίλα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο