Η γέφυρα "Μεσογέφυρα" εν Ηπείρω

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπάς Νικόλαος.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 15 Ιανουαρίου 1929 ; έτ. IV, τεύχ. 87 , σ. 425-426
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο