Απ' ευθείας προσδιορισμός των διαστάσεων τοίχων υποστηρίξεως γαιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουσίδης Αρίστιππος Φ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1902
Πηγή:Αρχιμήδης , Οκτ. 1902 ; έτ. Δ', αρ. 6 , σ. 45-47
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο