Μέγιστον μήκος ράβδου εις τας γραμμάς των κυριωτέρων εν Γαλλία Εταιρειών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βουγιούκας Γ. Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1907
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιαν. 1907 ; έτ. Ζ', αρ. 9 , σ. 116
Ποικίλα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο