Τα έλη εν σχέσει προς τους ελειογενείς πυρετους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σάββας Κ. Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1907
Πηγή:Αρχιμήδης , Σεπτ. 1907 ; έτ. Η', αρ. 5 , σ. 54 - 56
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο