Σιδηρόδρομος Αλεξανδρείας - Ακρωτηρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1903
Πηγή:Αρχιμήδης , Μάρτ. 1903 ; έτ. Δ', αρ. 11 , σ. 90
Τεχνική επιθεώρησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο