Τεχνητοί λίθοι εξ άμμου και ασβέστου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1902
Πηγή:Αρχιμήδης , Οκτ. 1902 ; έτ. Δ', αρ. 6 , σ. 48
Τεχνική επιθεώρησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο