Δια την σχολήν Τεχν. Εκπαιδεύσεως Αξ/κών Μηχανικού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βογιατζής Γεώργιος., Πετρόπουλος Ηλίας.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1950
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιαν. 1950 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 307 (55) , σ. 48-49
Τεχνική Κίνησις
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο