Περί επαγγελματικής τεχνικής εκπαιδεύσεως Έκθεσις της συσταθείσης υπό του Τ.Ε.Ε. επιτροπής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Γενική Εκδοση , Νοέμ. - Δεκ. 1967 ; τεύχ. 11-12 (281-282) , σ. 19-24
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο