Αμαξητοί οδοί του κράτους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στράτος Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1903
Πηγή:Αρχιμήδης , Σεπτ. 1903 ; έτ. Ε', αρ. 5 , σ. 35
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο