Αριθμητικαί λύσεις μη γραμμικών συστημάτων διαφορικών εξισώσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπόζης Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1968
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Ιούλ. 1968 ; τεύχ. 7/505 , σ. 459-462
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο