Η συμβολή των στρατευμένων μηχανικών εις τον επαναπατρισμόν των συμμοριοπλήκτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1950
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Μάρτ. 1950 ; έτ. Ε', τ. 27, τεύχ. 309(57) , σ. 174
Τεχνική Κίνησις
Διαδίκτυο:ΤΟ πλήρες κείμενο