Το δίκτυον επαρχιακών οδών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1960
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Ιούν. 1960 ; τεύχ. 190 , σ. 47
Ελληνικά Τεχνικά και Οικονομικά Νέα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο