Μελέτη επί των μεθόδων και εγκαταστάσεων εργοστασίων εμπλουτισμού προς αξιοποίησιν των πτωχών σιδηρομεταλλευμάτων της νήσου Σερίφου Μέρος Α, Β'

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φραγκίσκος Α. Ζ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1968
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Νοέμ. 1968 ; τεύχ. 11/509 , σ. 707-736
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Δεκ. 1968 ; τεύχ. 12/510 , σ. 851-889
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο του Α' Μέρους
Το πλήρες κείμενο του Β' Μέρους