Επίδρασις της επιφανειακής επεξεργασίας επί της τριβής και φθοράς των μετάλλων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεοφανόπουλος Ν. Ι., Αντωνίου Σ. Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Ιούλ. 1970 ; τεύχ. 7 (529) , σ. 363-377
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο