Σύντομος έκθεσις επί της κατανομής και μεταφοράς των εν αιωρήσει φερτών υλών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αλτηγός Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Ιούλ. 1970 ; τεύχ. 7 (529) , σ. 387-414
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο