Οι αγωγοί διά τας μεταφοράς πετρελαίου προς τα διϋλιστήρια της Κεντρικής Ευρώπης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1961
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Σεπτ.- Δεκ. 1961 ; τεύχ. 205-208 , σ. 113-115
Τεχνικά Νέα Εξωτερικού
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο