Ροή αερίων υπό ηλαττωμένην πίεσιν εντός τριχοειδών αγωγών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουμούτσος Ν. Γ., Παλυβός Ι. Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1971
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Δεκ. 1971 ; τεύχ. 12/546 , σ. 869-877
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο