Δημήτριος Ν. Λαμπαδάριος Ακαδημαϊκός - καθηγητής Ε.Μ.Π. - Διευθυντής Υ.Δ.Ε.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1950
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Απρ. 1950 ; έτ. ΣΤ΄, τ. 27, τεύχ. 310(58) , σ. 262-265
Πένθη
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο