Κατάρρευσις λόγω βαρύτητας και μελαναί οπαί

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σπύρου Νικόλαος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1972
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Απρ. 1972 ; τεύχ. 4/550 , σ. 259-267
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο