Δια τους οπλίτας διπλωματούχους μηχανικούς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βογιατζής Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1950
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιούν. 1950 ; έτ. Ε', τ. 27, τεύχ. 312(60) , σ. 367
Τεχνική Κίνησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο