Το Σχέδιον Πόλεως Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1962
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Γενική Εκδοσις , Μάιος 1962 ; τεύχ. 213 , σ. 47
Ελληνικά Τεχνικά και Οικονομικά Νέα
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο