Κίνησις ηλεκτρονίων εντός ομογενών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαννούσης Α. Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Απρ. 1973 ; τεύχ. 4 (562) , σ. 271-278
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο