Το πολεοδομικόν Σχέδιον Νέας Σμύρνης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1962
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Ιούν. 1962 ; τεύχ. 214 , σ. 49
Ελληνικά Τεχνικά και Οικονομικά Νέα
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο