Μέθοδος σχεδιασμού συγχρονικού τεχνολογικού περιβάλλοντος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μάρθας Κωνσταντίνος Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1972
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Σεπτ. 1972 ; τεύχ. 9/555 , σ. 831-843
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο