Χημικά νέα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σκιντζόπουλος Α. Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1913
Πηγή:Αρχιμήδης , Αύγ. 1913 ; έτ. ΙΔ', αρ. 4 , σ. 47 - 48
Όνομα μέρους:Μερίσματα χημικής βιομηχανίας
Ελάττωσις καταναλώσεως κινίνης
Υαλος χημικών συσκευών
Φωτογραφικά μερίσματα
Αμερικανικόν θείον
Τχνητόν κέρας
Αποστείρωσις του ύδατος
Διαδίκτυο:http://library.tee.gr/digital/archim/1913/archim_1913_4_47.pdf