Μελέτη του μικρομέτρου διπλών ειδώλων "Dollfus" και μέτρησις της πολικής διαμέτρου της Αφροδίτης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ροβίθης Πέτρος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Σεπτ. 1973 ; τεύχ. 9 (567) , σ. 807-813
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο