Αντοχή και παραμόρφωσις άμμων υπό διαφόρους συνθήκας φορτίσεως

Βιβλγρ: σ. 6

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τάσιος Θ. Π., Σωτηρόπουλος Β. Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1974
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Ιαν. 1974 ; τεύχ. 1/571 , σ. [1]-6
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο