Διυλιστήριον, άζωτον και πετροχημικά Πάπας - Εσσο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1963
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Ιούλ. 1963 ; τεύχ. 228 , σ. 41
Ελληνικά Τεχνικά και Οικονομικά Νέα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο