Διεθνές συμπόσιον επί των ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων μετρήσεως αποστάσεων επί της γης και των ατμοσφαιρικών επιδράσεων επί της μετρήσεως γωνιών (Στοκχόλμη, 19-24 Αυγούστου 1974)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Ιαν. 1975 ; τεύχ. 1/583 , σ. 74-75
Εκθέσεις διεθνών συνεδρίων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο