Πρώτο Διεθνές Σεμινάριο με θέμα: Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων (Βελιγράδι, 4-12 Οκτωβρίου 1974)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Ιαν. 1975 ; τεύχ. 1/583 , σ. 89-91
Εκθέσεις διεθνών συνεδρίων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο