Ερευναι επί της παραγωγής εμπλουτίσματος χαλκού εκ θειούχων μεταλλευμάτων με εξαιρετικώς λεπτόκοκκα ωφέλιμα ορυκτά και αργιλώδη σύνδρομα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μούσουλος Λ., Παπαδόπουλος Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1974
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Μάρτ. 1974 ; τεύχ. 3/573 , σ. [199]-202
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια