Προβλήματα ενεργείας εις τους τομείς κατοικίας, κατασκευών και σχεδιασμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σωτηράκη - Αναιρούση Φανή
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Φεβρ. 1975 ; τεύχ. 2/584 , σ. [157]-158
Εκθέσεις διεθνών συνεδρίων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο