Το 8ον Διεθνές Συνέδριον Αγροτικής Τεχνολογίας (Flevohof, 23-29 Σεπτεμβρίου 1974)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κυδωνιάτης Σόλων Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Φεβρ. 1975 ; τεύχ. 2/584 , σ. 171-173
Εκθέσεις διεθνών συνεδρίων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο