Μια συγκριτική μέθοδος εξετάσεως της ομοιομόρφου διαβρώσεως των μετάλλων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καγκαράκης Κωνσταντίνος Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1974
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Ιούλ. 1974 ; τεύχ. 7/577 , σ. [553]-558
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο