Τα πολεοδομικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1964
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Φεβρ. 1964 ; τεύχ. 235 , σ. 42
Ελληνικά Τεχνικά και Οικονομικά Νέα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο