Οι οργανώσεις των Ελλήνων Μηχανικών και ο ρόλος τους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλαντζόπουλος Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Ελεύθερες συμβολές
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Αύγ. 1975 ; τεύχ. 8/590 , σ. [104]
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο