Προσδιορισμός χαλκού εις κράματα χρυσού-χαλκού και αργυρού-χαλκού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ισόπουλος Π. Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1974
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Δεκ. 1974 ; τεύχ. 12/582 , σ. [877]-881
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο